Säkerhet & Sekretess

Genom din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Samtidigt som du beställer godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera och fullfölja din beställning. Informationen om dig krävs för att du skall kunna ingå avtal med oss, såsom genomförande av köp, utskick av varor mm. Vi dokumenterar viss kommunikation som vi har via e-post, om det behövs för att kunna ge dig god service och kunna följa upp dina ärenden. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) Dataskyddsförordningen har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas till eller tas bort. Hör av dig via mail så rättar vi till.